DiReKt EXPO2019

Digitális Reform a Kormányhivatalban
Kecskemét, 2019. október 2.

Előadások

Leírás

Kiállítások

Leírás

Kerekasztal

Leírás

Köszöntő

A Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárságaként kiemelt figyelmet szentelünk a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok fejlesztésére, az ügymenetek megújítására, annak érdekében, hogy az állampolgárok és a vállalkozói szféra képviselői XXI. századi, korszerű körülmények között, gyorsan, hatékonyan és minél egyszerűbben intézhessék közigazgatási és hatósági ügyeiket.

A kormányhivatalokban egy új korszak vette kezdetét az elektronikus ügyintézés és a digitalizáció területén. Célul tűztük ki, hogy a DiReKt EXPO2019 rendezvény keretén belül bemutassuk a közigazgatás szakmai és civil szféra érdeklődő közönségének, az innovációval és folyamatracionalizálással elért eredményeinket, a jövőbeli kihívások tükrében.

A DiReKt EXPO2019 üdvözli az átalakulást és az innovatív megoldásokat a közszolgáltatás terén, amely hozzájárul Magyarország Kormányának célkitűzéseihez, és elősegíti a magyar közigazgatás megújítását, konszolidálását.

A fejlesztések során hatékonyabban működő, ügyfél centrikus és szolgáltató állam megerősítése a cél, összhangban a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020-ban megfogalmazottakkal.

A nap során számos állami és szakmai felsővezető tart gondolatébresztő előadást a kormányhivatalok és az államigazgatás vonatkozásában.

A rendezvény keretein belül a nap során átadásra kerül a Kecskeméttől 15 km-re fekvő Lajosmizse város új kormányablaka.

A plenáris ülés mellett, azzal párhuzamosan további informatív, a témát érintő előadások, szekció- és pódiumbeszélgetések kerülnek megrendezésre.

A rendezvény zárásaként állófogadást tartunk, amelyen megtisztelő részvételére számítunk.

Tuzson Bence
Tuzson BenceÁllamtitkár

Fókuszban

A Kormányhivatalok 2011. január 1-jei megalakulását követően a közigazgatásban korábban nem látott méretű integrációs munka vette kezdetét. A gyorsabb, hatékonyabb és minél egyszerűbb közigazgatási és hatósági ügyintézés érdekében megreformálásra kerültek az eljárási rendek, a szervezet valamint értelemszerűen az informatikai rendszerek.

Az informatikai rendszerek átalakítására indított Európai Uniós társfinanszírozású EKOP és KÖFOP, valamint a saját forrásból megvalósított projektekbe a koordinációt végző államtitkárság, a hivatali informatikai főosztályok munkatársai és számos társszerv több ezer munkanapot fektetett bele, amely eredményeképpen mára számos területen korszerű, integrált és hatékonyan fejleszthető rendszerek támogatják a működést.

A DiReKt EXPO2019 rendezvényen az innovációban résztvevő kormányzati szervezetek vezetői, szakmai előadások keretében mutatják be az elért eredményeket és a jövőbeni célokat. Standokon kiállítás formájában valamint rövid prezentációs blokkokban az integrációban részt vevő partnerek biztosítanak lehetőséget a legkorszerűbb technológiák megismerésére. A megrendezésre kerülő kerekasztal beszélgetések keretein belül alkalom adódik a közvetlen eszmecserére.

0
Előadás
0
Kiállítás
0
Kerekasztal

Előadások

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal földszinti nagyterme ad otthont a plenáris ülés előadásainak, melyek olyan aktuális és közérdeklődésre számot tartó témákkal kezdődnek, mint a Kormányhivatali informatikai rendszerek működés-fejlesztésének elmúlt években elért sikerei, az informatikai innovációk megújuló hazai szervezetrendszere és ehhez kapcsolódóan a legfontosabb változások ismertetése. Emellett a rendezvényen helyet kap a Kormányhivatalokban igényelhető a Családvédelmi Akciótervben meghirdetett támogatási rendszer is.

A délutáni programot Kemény Dénes, a magyar vízilabda-válogatott volt szövetségi kapitányának a rendezvény házigazdájával folytatott tudományos “stand-up” előadása és beszélgetése indítja, ezt követően a Magyar Posta bemutatja a Postai Azonosított Küldemények Követése nevű projekt eddigi legnagyobb, levélfeladásokhoz kapcsolódó fejlesztését, kitérve a jövőben várható újításokra is.

Az előadások és a szakmai nap zárásaként állófogadást tartunk.

Fórum és kiállítások

A plenáris üléssel párhuzamosan szakmai előadások zajlanak a félemeleti, a 3. emeleti és a 14. emeleti tárgyalókban.

A félemeleten a szakmai előadások a nyílt forráskódú szoftverek használata, a folyamatautomatizálás, az automatikus adatfeldolgozás, a központi nyomatmenedzsment, az egységes kormányhivatali informatikai rendszer bemutatása témái körül forognak.

A 3. emeleten az információbiztonság és az adatvédelem aktualitásaival indítjuk a napot. Kiemelten foglalkozunk a Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása elnevezésű projekttel.

A 14. emeleten egész napos fórum keretében a kormányhivatalok ügyfélkapcsolati tevékenységeinek hátterét képező informatikai háttértámogatás és kapcsolódó folyamatok fejlesztése, hatékonyabbá tétele a fő témakör a Zala Megyei Kormányhivatal KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 számú projektje keretében.

Az előadásokkal párhuzamosan a nagyterem előtti aulában és a félemeleten a fejlesztők és partnerek kiállításai tekinthetők meg, lehetőséget adva szakmai konzultációra és baráti beszélgetésekre is.

Kerekasztal beszélgetések

A technikai fejlődés folyamatosan új lehetőségeket, és ezzel együtt megoldandó problémákat szül. Vezető informatikai és jogi szakemberek segítségével a konferenciánkon azt is megvitatják a szakemberek, hogy hol tart jelenleg a közigazgatás területének digitalizációja. A Miniszterelnökség koordinációjával a folyamatban lévő KÖFOP-VEKOP programokban számos informatikai fejlesztés zajlik párhuzamosan több területen, amely modernizálja a papír alapú folyamatokat. Ennek apropóján a felmerült problémák és a rájuk adott válaszok gyakorlatias és közvetlen átbeszélésével adunk alkalmat a fejlesztések folyamatába való betekintésre.

Előadók

Több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az európai uniós fejlesztések és források felhasználásának koordinációja terén. 2018. év óta vezeti a KÖFOP Irányító Hatóságát helyettes államtitkárként. A Miniszterelnökség kötelékein belül elhivatottan küzd az innovatív informatikai megoldások támogatásával, az emberközpontú, elektronikus platformon megvalósított, lakossághoz közeledő, egyszerűsített közszolgáltatási eljárások megvalósítása érdekében.

Nagy Zoltán, Miniszterelnökség, európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

A miniszterelnök 2019. március 1-jei hatállyal nevezte ki a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökévé. A rendezvényen az érdeklődők részére figyelemfelkeltő előadást fog tartani a következő témában: Az NHIT szerepe a kiemelt projektek lebonyolításában.

Vágujhelyi Ferenc, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, elnök

2018-tól nevezték ki a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójává. Az eseményen gondolatébresztő előadást fog tartani a kormányhivatalok és a NISZ Zrt. együttműködéséről.

Bancsics Ferenc, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., vezérigazgató

Nyílt forráskódú szoftverek a közigazgatásban

2018. augusztástól vezetője a  Társasági információs rendszerek üzemeltetési osztálynak, egyben irányítója a nyílt forráskódú információs rendszerek csoportnak, amely tevékenysége során rövid idő alatt jelentős sikereket tudott felmutatni. Az előadás időtartama alatt ismertetésre kerülnek a sikerek, tapasztalatok, továbbá a jelenlegi és jövőbeni feladatok is.

Szabó Dóra, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., osztályvezető

Szoftverrobot a kormányhivatalban

Mindennapos probléma a közigazgatásban az olyan alkalmazások közötti adatátvitel, melyek különböző fejlesztőktől, egymástól eltérő céllal készültek és a közöttük lévő adatátadás is csak jelentős emberi közreműködéssel, kézi adatfelvitellel lehetséges. A kormányhivatali integrációt követően jelenleg is óriási számú ilyen rendszer van használatban, amelyek esetében a szoftverrobot kínálhat biztos alternatívát.

Péderi Attila, Heves Megyei Kormányhivatal, osztályvezető

Nyomatmenedzsment a kormányhivatalban

Napjainkban is a közigazgatás eredményterméke túlnyomó részt papíralapon jelenik meg, ebből adódóan a szükséges hatalmas mennyiségű irat előállítása, irattározása nagy költséget jelent a kormányhivatalok részére. Az elektronikus közigazgatás, s a kapcsolódó projektelemek egyik kiemelt célja ezen a területen komoly horderejű változást hozni. A korszerű nyomatmenedzsment rendszerek bevezetésével ellenőrizhetőbbé és hatékonyabbá tehetők a nyomtatási feladatok, jelentős költségmegtakarítás mellett.

Sebők Ákos, Somogy Megyei Kormányhivatal, osztályvezető

Információbiztonság-tudatosság fejlesztése a gyakorlatban

Az információbiztonságot érintő események középpontjába az ember került, aki természeténél fogva akarva-akaratlanul is alakítja a környezetét.  Fontos, hogy egy ilyen környezetben az ember birtokában legyen azon tudásnak, amely lehetővé teszi, hogy a folyamatokat uralja, a rendelkezésre álló információkat – rendeltetésétől, céljától függően – megfelelő módon, megfelelő eszközökkel, megfelelő szabályok szerint kezelni tudja.

Bubán Márton, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, osztályvezető

KÖFOP termékek a Kormányzati Adatközpontban

Napjainkra a kormányzat és a közigazgatás számára stratégiai fontosságúvá váltak a zavartalanul, üzembiztosan működő informatikai háttérrendszerek. Ezt az igényt leginkább egy állami tulajdonban levő, speciális igényeket is kiszolgálni képes, biztonságos, jól szabályozott, szolgáltatás-orientált, nagy teljesítményű központi informatikai környezettel lehet maradéktalanul kielégíteni.

Ádám Csongor, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., kiemelt fejlesztések ágazati igazgató

Szerverkonszolidáció a kormányhivatali rendszerben

Az előadás során átfogó képet fog adni a kormányhivatalok infrastruktúrájáról. Ismertetésre kerül többek között, hogy az elmúlt időszak szervezeti átalakulásai következtében milyen infrastruktúrával kellett támogatni a hatósági munkát. A témában továbbá szó lesz arról is, hogy milyen törekvések vannak arra mutatóan, hogy egy egyenszilárdságú kormányhivatali kiszolgáló rendszert lehessen kiépíteni.

Zakar Péter, Csongrád Megyei Kormányhivatal, megbízott igazgató

AS/JS továbbfejlesztett szakrendszer a kormányhivatalban

Az előadás során bemutatásra kerülnek a 2018. májusában bevezetett Áldozatsegítők munkáját támogató (ÁS), valamint a Jogi segítők munkáját támogató (JS) szakrendszerek. A témában többek között szó lesz a fejlesztési és működési tapasztalatokról, statisztikákról és a jövőbeni fejlesztésekről is. A program során ismertetésre kerül a Pártfogó felügyelők munkáját támogató szakrendszer (PF), valamint az Emberkereskedelem Áldozatainak Azonosítását Támogató rendszer kapcsolódása a kormányhivatalok feladatellátásához.

Zámbó Dávid, Igazságügyi Minisztérium, főosztályvezető

Helyszín

Kecskemét földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően mindig is a találkozások városa volt. A város ősi magját a kereskedelmi útvonalak találkozásánál létrejött település jelentette. Anjou Nagy Lajos király egy 1368-ban kelt oklevele már mezővárosként említi, így 2018-ban egész éves rendezvénysorozattal ünnepelte Kecskemét várossá válásának 650. évfordulóját.

A rendezvény helyszíne a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal központi épülete, mely a Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. cím alatt található. Az épület főbejárata a Deák Ferenc tér felőli oldalon van, az épület homlokzatán “Megyeháza” felirat látható.

A parkolás az épület közvetlen szomszédságában lévő Malom Központ teremgarázsában biztosított.

Részletes leírás és további fontos tudnivalók az alábbi gombra kattintva, illetve az “Információk” menüpont alatt érhetőek el.

Bővebben
Google maps

Napirend

A konferencia eseményei 4 teremben, valamint egy külső helyszínen, a frissen megnyitásra kerülő Lajosmizsei Kormányablakban zajlanak.

A Plenáris Terem (földszinti nagyterem) ad helyet díszvendégeink előadásainak. A Fórum (félemeleti tárgyaló) és az IT SEC (3. emeleti tárgyaló) termekben szakmai és kerekasztal beszélgetéseken vehetnek részt az érdeklődők. Az Aelium Salla (14. emeleti tárgyaló) teremben a Zala Megyei Kormányhivatal által vezetett Ügyfélkapcsolati Rendszerek Fejlesztése nevű projekt workshopokon lehet részt venni. A földszinti nagyterem előtti aulában és a félemeleti tárgyaló előtt egész nap a kiállítók prezentációi tekinthetők meg. A rendezvény zárásaként a nagyterem mögött található Képes Teremben állófogadás kerül megrendezésre.

PLENÁRIS TEREM
(Díszterem)
FÓRUM
(Félemelet)
IT SEC
(3. emeleti tárgyaló)
AELIUM SALLA
(14. emeleti tárgyaló)
Regisztráció a főbejáratnál
9:00 – 10:00
dr. Tuzson Bence a Miniszterelnökség államtitkárának ünnepélyes megnyitója
10:00 – 10:15
Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét város polgármesterének ünnepélyes köszöntője
10:15 – 10:30
Kovács Ernő Bács-Kiskun megyei kormánymegbízott ünnepélyes köszöntője
10:30 – 10:45
dr. Gellén Márton az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának ünnepélyes köszöntője
10:45 – 11:00
Korzózás a standok között
11:00 – 11:15
Nagy Zoltán helyettes államtitkár, Hatvani István főosztályvezető DiReKt EXPO2019 ismertető
11:15 – 11:45
     
 
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szerepe a kiemelt projektek lebonyolításában Vágujhelyi Ferenc (NHIT)
12:00 – 12:30
Nyílt forráskódú szoftverek a közigazgatásban
Szabó Dóra (NISZ Zrt.), Hajós István (SZSZBMKH), Varga Zsolt (NPSH), Bárány Ernő (NISZ Zrt.), Pálinkás Csaba
12:00 – 12:45
Folyamatszabályozás, mint az információbiztonság eszköze
Pflanzner Sándor (ADAPTO Solutions Kft.)
12:00 – 12:30
1.
Zártkörű előadás!
Ügyfélkapcsolati Rendszerek Fejlesztése WorkShop
Általános bemutató
12:00 – 13:00
Szolgáltatások az e-közigazgatásban
dr. Sik András (Lechner Nonprofit Kft.)
12:30 – 13:00
GDPR a kormányhivatalokban
dr. Volenszki Zsolt (BFKH), Bartal László (KÜRT Zrt.), Egyed Zalán (ITOSZ),
dr. Baráth Csilla (VMKH), Kucsmár József (SZSZBMKH), Muha Lajos (MÁK)
12:30 – 13:00
Szoftverrobot a kormányhivatalban Péderi Attila (HMKH)
12:45 – 13:00
Ebéd szünet
13:00 – 13:30
Családvédelmi akcióterv a kormányhivatalban Dr. Beneda Attila
(EMMI)
13:30 – 14:00
EKEIDR – Űrlap
Lakatos András
(SDA DMS Zrt.)
13:30 – 13:45
SeCube – Budapest Főváros Kormányhivtala életében
Tóthmajor Máté (KÜRT Zrt.), dr. Volenszki Zsolt (BKFH)
13:30 – 13:45
2. Ügyfélkapcsolati Rendszerek Fejlesztése WorkShop
HR – IDM
13:30 – 14:15
EKEIDR – WorkFlow Leveleki Zsolt
(BFKH)
13:45 – 14:00
Információbiztonság-tudatosság fejlesztése a gyakorlatban
Bubán Márton
(BAZMKH)
13:45 – 14:15
  Központi menedzsment megoldások a kormányhivatali informatikában
Tóth Csaba (BKMKH)
14:00 – 14:15
Kemény Dénes pódium beszélgetése dr. Tuzson Bence államtitkár úrral
14:15 – 15:00
A kormányhivatalok és a NISZ Zrt. együttműködése
Bancsics Ferenc
(NISZ Zrt.)
15:00 – 15:20
Nyomatmenedzsment a kormányhivatalban Sebők Ákos (SMKH), Németh Raymound (PRIMON)
15:00 – 15:30
Végpont védelem a kormányhivatalokban
Bajmóczi Balázs (WSH Kft.), Simon Dániel (BFKH)
15:00 – 15:30
 
BM gyakorlatok az e-közgazgatásban Dávid Róbert (BM)
15:25 – 15:45
KÖFOP termékek a Kormányzati Adatközpontban
Ádám Csongor (NISZ Zrt.), Babócsy László
(NISZ Zrt.)
15:30-16:00
Sikeres eszközpark konszolidáció a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban
Gábor Péter (Konica Minolta Magyarország Kft.)
15:30 – 15:45
3. Ügyfélkapcsolati Rendszerek Fejlesztése WorkShop
ÜRF – HD
15:30 – 16:15
Megújuló elektronikus postai szolgáltatások a kormányhivatalban Forrai Péter (Magyar Posta Zrt.)
15:45 – 16:15
Rövid póráz, avagy az IT beszállítók és fejlesztők kötelező kontrollja
Zala Mihály
(Ernst & Young Kft.)
15:45 – 16:15
Szerverkonszolidáció a kormányhivatali rendszerben
Zakar Péter
(CSMKH)
16:00 – 16:30
Fogyasztóvédelem digitalizációja
Spaller Endre
(KIFÜ)
16:15 – 16:45
A Z generáció megnyerése és a digitálisan elérhető ügyfél élmény
Ormosi Viktor
(Ernst & Young Kft.)
16:15 – 16:45
 
AS/JS továbbfejlesztett szakrendszer a kormányhivatalban Zámbó Dávid (IM)
16:30 – 16:45
Nagy Zoltán helyettes államtitkár záróelőadása
16:45 – 17:00
Állófogadás
17:00 – 19:00

Regisztráció a főbejáratnál  |  9:00 – 10:00

dr. Tuzson Bence a Miniszterelnökség államtitkárának ünnepélyes megnyitója | 10:00 – 10:15

Szemeryné Pataki Klaudia Kecskemét város polgármesterének ünnepélyes köszöntője  |  10:15 – 10:30

Kovács Ernő Bács-Kiskun megyei kormánymegbízott ünnepélyes köszöntője  |  10:30 – 10:45

dr. Gellén Márton az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának ünnepélyes köszöntője | 10:45 – 11:00

Korzózás a standok között  |  11:00 – 11:15

Ebéd szünet  |  13:00 – 13:30

Kemény Dénes pódium beszélgetése dr. Tuzson Bence államtitkár úrral |  14:15 – 15:00

Nagy Zoltán helyettes államtitkár záróelőadása  |  16:45 – 17:00

Állófogadás  |  17:00 – 19:00

Nagy Zoltán helyettes államtitkár, Hatvani István főosztályvezető – DiReKt EXPO 2019 ismertető  |  11:15 – 11:45

Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szerepe a kiemelt projektek lebonyolításában Vágujhelyi Ferenc (NHIT)  |  12:00 – 12:30

Szolgáltatások az e-közigazgatásban dr. Sik András (Lechner Nonprofit Kft.)  |  12:30 – 13:00

Családvédelmi akcióterv a kormányhivatalban Dr. Beneda Attila (EMMI)  |  13:30 – 14:00

A kormányhivatalok és a NISZ Zrt. együttműködése Bancsics Ferenc  (NISZ Zrt.)  |  15:00 – 15:20

BM gyakorlatok az e-közigazgatásban Dávid Róbert (BM)  |  15:25 – 15:45

Megújuló elektronikus postai szolgáltatások a kormányhivatalban Forrai Péter (Magyar Posta Zrt.) |  15:45 – 16:15

Fogyasztóvédelem digitalizációja Spaller Endre (KIFÜ)   |  16:15 – 16:45

Nyílt forráskódú szoftverek a közigazgatásban Szabó Dóra (NISZ Zrt.), Hajós István (SZSZBMKH), Varga Zsolt (NPSH), Bárány Ernő (NISZ Zrt.), Pálinkás Csaba  |  12:00 – 12:45

Szoftverrobot a kormányhivatalban Péderi Attila (HMKH)  |  12:45 – 13:00

EKEIDR – Űrlap Lakatos András (SDA DMS Zrt.)  | 13:30 – 13:45

EKEIDR-WorkFlow Leveleki Zsolt (BFKH) |  13:45 – 14:00

Központi menedzsment megoldások a kormányhivatali informatikában Tóth Csaba (BKMKH)  |  14:00 – 14:15

Nyomatmenedzsment a kormányhivatalban Sebők Ákos (SMKH), Németh Raymound (Primon) |  15:00 – 15:30

KÖFOP termékek a Kormányzati Adatközpontban Ádám Csongor (NISZ Zrt.), Babócsy László (NISZ Zrt.) |  15:30 – 16:00

Szerverkonszolidáció a kormányhivatali rendszerben Zakar Péter (CSMKH)  |  16:00 – 16:30

AS/JS továbbfejlesztett szakrendszer a kormányhivatalban Zámbó Dávid (IM)  |  16:30 – 16:45

Folyamatszabályozás, mint az információbiztonság eszköze Pflanzner Sándor (ADAPTO Solutions Kft.) |  12:00 – 12:30

GDPR a kormányhivatalokban dr. Volenszki Zsolt (BFKH), Bartal László (KÜRT Zrt.), Egyed Zalán (ITOSZ), dr. Baráth Csilla (VMKH), Kucsmár József (SZSZBMKH), Muha Lajos (MÁK)  |  12:30 – 13:00

SeCube – Budapest Főváros Kormányhivtala életében Tóthmajor Máté (KÜRT Zrt.), dr. Volenszki Zsolt (BKFH) |  13:30 – 13:45

Információbiztonság-tudatosság fejlesztése a gyakorlatban Bubán Márton (BAZMKH)  |  13:45 – 14:15

Végpont védelem a kormányhivatalokban Bajmóczi Balázs (WSH), Simon Dániel (BFKH) |  15:00 – 15:30

Sikeres eszközpark konszolidáció a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban Gábor Péter (Konica Minolta Magyarország Kft.)  |  15:30 – 15:45

Rövid póráz, avagy az IT beszállítók és fejlesztők kötelező kontrollja Zala Mihály (Ernst & Young Kft.)  |  15:45 – 16:15

A Z generáció megnyerése és a digitálisan elérhető ügyfél élmény Ormosi Viktor (Ernst & Young Kft.)  |  16:15 – 16:45

1. Zártkörű előadás!  Ügyfélkapcsolati Rendszerek Fejlesztése WorkShop Általános bemutató |  12:00 – 13:00

2. Ügyfélkapcsolati Rendszerek Fejlesztése WorkShop HR – IDM  |  13:30 – 14:15

3. Ügyfélkapcsolati Rendszerek Fejlesztése WorkShop ÜRF – HD  |  15:00 – 16:45